Przejdź do treści

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!

22 listopada rozpoczyna się
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,
a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków
do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3 692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.
Mimo to, według szacunków, w Polsce test na HIV wykonał najwyżej co 10. dorosły. To znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Nawet kilkanaście tysięcy osób może żyć w naszym kraju z wirusem nie zdając sobie z tego sprawy. Tymczasem badanie jest bardzo proste i niekłopotliwe. W 30 Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia, na osoby chcące zrobić test czekają wykwalifikowani doradcy. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.
„HIV może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera ten fakt i nie robi testu. Warto, aby wykonała go każda dorosła osoba, która choć raz w życiu miała ryzykowne zachowanie. W sieci Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. Wynik uzyskuje się bardzo szybko. Gorąco zachęcam do korzystania z PKD. Nie tylko w Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV, ale przez cały rok. Takie badanie może niejednej osobie uratować życie, a nawet dwa życia, jeżeli test wykonuje kobieta w ciąży” – powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
Dzięki Programowi polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, polski system opieki nad osobami zakażonymi uważany jest za wzorcowy. Korzystając ze skutecznej, bezpłatnej dla pacjenta terapii, z HIV można żyć wiele lat. Co więcej, według wyników ostatnich badań, osiągnięcie niewykrywalnego poziomu wirusa we krwi, poprzez regularne przyjmowanie leków przepisanych przez specjalistę, może powodować, że dana osoba nie zakazi swojej partnerki czy partnera.

Jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania, związane z HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, może zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo. Profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania i pokierują do odpowiedniego specjalisty lub na test.
Działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS nawiązują do prowadzonej w poprzednich latach akcji pt.: „Mam czas rozmawiać”. W tym roku do testowania się i dbania o zdrowie swoje oraz najbliższych zachęcać będzie na Instagramie i Facebooku znany aktor Maciej Musiał. Spoty z udziałem m.in. Marii Seweryn wyświetlane będą w telewizji, kinach, metrze, na dworcach PKP oraz na największych polskich portalach internetowych. W akcję włączyło się także Radio Kolor. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS jest strona Krajowego Centrum ds. AIDS https://aids.gov.pl/.

www.youtube.com/user/kcdsaids

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS są realizowane w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV.
Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno – artystyczne, konferencje, konkursy, etc.
POLECAMY:
  • Raport dotyczący profilaktyki HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu.
Raport pt.: “Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu” (2014 r.) powstał w wyniku prac Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. Zespół został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego (Zarządzenie Nr 331 Wojewody Mazowieckiego z 2011 roku z późn. zm.) i ma na celu koordynację działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa mazowieckiego. Od początku prac Zespołu, tj. od 2012 roku, uczestniczą w nich przedstawiciele Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie. Przyczyną powstania raportu był istotny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń w województwie mazowieckim. Dokument stanowi próbę uporządkowania i opracowania bazy danych nt. struktur, organizacji i realizacji projektów w ramach profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w województwie. Dzięki syntetycznemu zestawieniu informacji może stać się praktycznym narzędziem do wypracowywania decyzji prozdrowotnych i działań profilaktycznych przez mazowieckich realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W publikacji można znaleźć szczegółowe dane demograficzne oraz epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS, odnoszące się do województwa mazowieckiego, krótką charakterystykę Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a także specyfikę działań jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programu. Podjęty jest także temat działań z zakresu profilaktyki, wsparcia socjalnego na rzecz osób żyjących z HIV oraz opieki medycznej nad chorymi z infekcją. Każda cześć raportu opatrzona jest wnioskami, mogącymi stanowić wskazówki do planowania działań na terenie województwa, zawiera także wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza.
  • Podręcznik „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”
Elektroniczny podręcznik Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej, wydany w 2012 r. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, przeznaczony jest dla nauczycieli, uczniów i twórców programów edukacyjnych. Treści edukacyjne opracowane są przez Światową Organizację Zdrowia i zaaprobowane przez Ministerstwo Edukacji. Multimedialna publikacja składa się z trzech części:Poradnika dla twórców programu edukacyjnego”,  „Poradnika dla nauczycieli” oraz   „Ćwiczeń” – przeznaczonych dla młodzieży w wieku szkolnym”.

Jeden test dwa życia

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

 

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także
do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki
na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania
w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu
w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę
na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.