Przejdź do treści

Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2016/2017 rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9 – 10 lat.

Głównym celem programu jest: -opóźnienie inicjacji tytoniowej wśród dzieci oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

-zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,

-kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.

Szczegółowym celem programu jest pokazanie uczniom zalet nie palenia, zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów

 

Program jest skierowany także do rodziców, gdyż jak wskazują badania naukowe w znacznym stopniu zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.

 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” dostosowano do wieku odbiorców. Podczas zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, tworzą antyreklamy i komiksy z bohaterami programu. Lekcje odbywają się w formie ćwiczeń, dyskusji. Podstawą całego cyklu są przygotowywane przez dzieci cztery domowe zadania. Do zadań opracowano szczegółowe instrukcje oraz pomoce dydaktyczne, które ułatwią ich wykonanie: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotka informacyjna dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli