Przejdź do treści

ARS, czyli jak dbać o miłość

Konkurs "Szkoła wolna od używek"

„Szkoła wolna od używek” – III edycja konkursu Głównego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku, III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczą
w programie edukacyjnym „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, jak również uczniowie wszystkich pozostałych szkół ponadgimnazjalnych.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W roku 2019 zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27

SWISS

 

PROJEKT „PROFILAKTYCZNY PROGRAM
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”

 

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat, począwszy od 1 lipca 2012 r.do 31 grudnia 2016 r. 

Celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Instytucją realizującą Projekt jest Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Budżet projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego 85% finansuje strona szwajcarska, 15% stanowi wkład krajowy.


W ramach projektu realizowane będzie 5 modułów:

I.   Szkolenia
II.  Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych
III. Kampania społeczna
IV.  Badania ankietowe kobiet ciężarnych na oddziałach ginekologiczno-     położniczych
V.   Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ)

Więcej informacji na temat  Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy: