Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Komunikaty Międzynarodowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Informacja o zmianie piktogramów na opakowaniach produktów chemicznych, sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Ulotka Nowe piktogramy.pdf (465.0 KiB)