Przejdź do treści

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach   stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów, tj. bakterii grupy coli, Enterokoków, Escherichii coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym na 1ml wody po 72 h w 22oC w wodzie badanej w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

 

Wróć