Przejdź do treści

Komunikat Nr 2

Komunikat Nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Publicznego Wólka Nosowska z dnia 17 czerwca 2019 r., zaopatrującego miejscowości Wólka Nosowska, Kazimierzów, Koszelówka, Dubicze, Walimek, stwierdzono obecność bakterii grupy coli Enterokoków oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Wróć