Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach   stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów, tj. bakterii grupy coli, Enterokoków, Escherichii coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym na 1ml wody po 72 h w 22oC w wodzie badanej w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

 

Czytaj więcej

Komunikat Nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Publicznego Wólka Nosowska z dnia 17 czerwca 2019 r., zaopatrującego miejscowości Wólka Nosowska, Kazimierzów, Koszelówka, Dubicze, Walimek, stwierdzono obecność bakterii grupy coli Enterokoków oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Czytaj więcej

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że fontanny nie służą do kąpieli, są tylko elementem architektury.

Woda w fontannach nie jest badana, nie nadaje się do mycia ani do spożycia.

Czytaj więcej

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wólka Nosowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Publicznego Wólka Nosowska zaopatrującego miejscowości Wólka Nosowska, Kazimierzów, Koszelówka, Dubicze i Walimek, stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Enterokoków oraz oraz podwyższoną ogólna liczbę mikroorganizmów w 22C po 72h .

Czytaj więcej