Przejdź do treści

Wszystko o wszawicy

Wszystko o wszawicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, w związku z docierającymi sygnałami o nasilającym się problemie występowania wszawicy w placówkach oświatowo – wychowawczych przekazuje informacje dotyczące  profilaktyki i zwalczania wszawicy. Wbrew powszechnej opinii czystość i porządek nie dają gwarancji ochrony przed wszawicą, a jej rozpowszechnianiu się sprzyjają duże skupiska ludzkie. Do zakażeń wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni-zabawy lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie. Dzieci często wymieniają między sobą części odzieży, wieszają je razem w szatniach. Często ten problem pojawia się po powrocie dzieci z różnych form wypoczynku, ferii zimowych czy letnich. Wszawica może przytrafić się każdemu, dlatego ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie. Dlatego potrzebne jest systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły przez rodziców. Należy apelować do rodziców o czujność. Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Łatwiej jest zapobiegać wszawicy niż ją leczyć. W załączeniu przekazujemy aktualne materiały gotowe do druku i wykorzystania w przypadku pojawienia się problemu. 

Zapewnienie warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki.

Wróć