Przejdź do treści

Poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk”

Poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym poradnikiem dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk, opracowanym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Publikacja zawiera m.in. części poświęcone charakterystyce, statusowi prawnemu i skutkom zażywania nowych narkotyków, jak również rozdziały dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, diagnozy szkolnej oraz wykazy placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym i szkodliwie używającym nowe narkotyki. 

 

Wróć