Przejdź do treści

Kampania 4U

Kampania 4U

Kampania 4U

Celem Kampanii 4Ujest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

 

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie współczesnych problemów związanych z aktami terroryzmu.
Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.
Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Zachęcam do zapoznania się z akcją informacyjną, której szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.4u.tpcoe.gov.pl.

Wróć