Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

Problem grypy ptaków występuje na świecie od wielu lat. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy grypy. Zdarzają się jednakże przypadki kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.

Czytaj więcej

Wszystko o wszawicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, w związku z docierającymi sygnałami o nasilającym się problemie występowania wszawicy w placówkach oświatowo – wychowawczych przekazuje informacje dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy. Wbrew powszechnej opinii czystość i porządek nie dają gwarancji ochrony przed wszawicą, a jej rozpowszechnianiu się sprzyjają duże skupiska ludzkie. Do zakażeń wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni- zabawy lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie. Dzieci często wymieniają między sobą części odzieży, wieszają je razem w szatniach. Często ten problem pojawia się po powrocie dzieci z różnych form wypoczynku, ferii zimowych czy letnich. Wszawica może przytrafić się każdemu, dlatego ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie. Dlatego potrzebne jest systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły przez rodziców. Należy apelować do rodziców o czujność. Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Łatwiej jest zapobiegać wszawicy niż ją leczyć. W załączeniu przekazujemy aktualne materiały gotowe do druku i wykorzystania w przypadku pojawienia się problemu.

Zapewnienie warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki.

Czytaj więcej

Kampania Oszczędź dziecku ospy

18 listopada 2019r ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy” , która realizowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia oraz sposobów ochrony przed ospą. Adresatami tej inicjatywy są rodzice posyłający swoje dzieci do żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego  ma  prawo  do  bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej

Czytaj więcej

22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

22 listopada rozpoczyna się
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,
a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków
do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

Czytaj więcej