Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego.
  2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez klientów oraz inne osoby spoza salonu, np.  dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
  4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
  5. Zapoznanie pracowników z  organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy (załącznik).

Czytaj więcej