Przejdź do treści

Historia PSSE

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach utworzona została w 1956 roku. Organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Stacja jest jednostką budżetową i dysponentem  środków budżetowych trzeciego stopnia. Obszar działania Stacji obejmuje  miasto i gminę Łosice oraz gminy: Sarnaki, Platerów, Kornica, Huszlew i Olszanka.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łosicach pełniącym jednocześnie funkcję  Dyrektora PSSE jest
Grażyna Kasprowicz